What do I get as part of the indycube Community?

We’ve worked very hard to create an environment that allows lots of different types of businesses to flourish. The basics include fast wifi, free meeting rooms, chill out areas, and free Welsh coffee and tea; we’re also developing a programme of events which will be of value and interest to our associates. But the biggest benefit to joining us is being part of our vibrant, energetic community, giving you the opportunity to network, learn from peers and develop your business.

Being a full-time or part-time associate gives you the option to have a registered business address at any indycube location, should you choose to do so, for no added cost. If you are unsure about how to set up a registered address send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and we’ll guide you through it.


Beth sydd ar gael fel rhan o gymuned indycube?

Rydyn ni wedi gweithio yn galed iawn er mwyn cynhyrchu amgylchedd sy’n caniatau pob math o fusnesau wahanol i ffynnu. Mae pob lleoliad yn cynnwys wifi cyflym, ystafelloedd cyfarfod, ardal i ymlacio, a digonnedd o de a coffi. Rydyn ni hefyd ar fin datblygu rhaglen o ddigwyddiadau a fydd o ddiddordeb i’n aelodau. Ond peth gorau am bod yn aelod indycube, yw cael fod yn aelod ei’n cymuned bywiog ac egnïol. Mae hwn yn agor drysau i ddatblygu’ch busnes trwy rhwydweithio a dysgu o’ch cyfoedion.

Mae pob aelod llawn a rhan-amser yn medru defnyddio cyfeiriad indycube fel eu cyfeiriad busnes cofrestredig. Oes nad ydych yn siwr sut i sefydlu cyfeiriad busnes, anfonwch ebost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  am help.